راهنمای ثبت نام کاربر


نوشتن نام و نام خانوادگی الزامی است

نوشتن شماره موبایل الزامی است . شماره موبایلی که وارد می کنید نام کاربری شما خواهد بود

نوشتن شماره تلفن اختیاری است

ابتدا حتما استان انتخاب کنید سپس شهر خود را نتخاب کنید

رمز عبور حتما باید دارای حروف بزرگ و کوچک انگلیسی عدد و یکی از علامت های !#$%^&* باشد. همچنین حد اقل باید از شش حرف تشکیل شده باشد و حروف فارسی استفاده نشود

تکرار رمز عبور الزامی است و باید همان رمزی که انتخاب کردید را دوباره وارد کنید زیرا نرم افزار میخواهد مطمئن شود شما رمز عبورتان را فراموش نخواهید کرد

در پایان فرم همان طور که مشاهده میکنید یک تصویر(کد امنیتی) که به صورت جمع دو عدد نمایش داده شده قرار گرفته. حاصل جمع آن دو عدد را وارد کنید

اطلاعات فرم را تکمیل کنید