Card image صاحبان کسب و کار
Card image فروشگاه و مراکز تجاری
Card image فعالان صفحات مجازی
متن قوانین سایت

قوانین فروشندگان

ثبت نام و نام کاربری از طریق شماره موبایل می باشد و شماره موبایل ثبت نام نزد سایت محفوظ است

فقط فروشندگانی که محل کسب با پروانه یا جواز کسب دارند می توانند از سایت استفاده کنند

هرگونه شکایت از صفحات ایجاد شده باعث لغو شدن حساب کاربری و ارجاء به مراجع رسیدگی مربوطه خواهد شد

کاربران فروشگاه هر بار باید با بسته ای که خریداری می کنند تا مدت تعیین شده صبر کنند و سپس دوباره می توانند یک بسته دیگر را استفاده کنند

تسویه حساب ها پس از ده روز از هر فروش خواهد بود که با توجه به نوع بسته فعال شده برای حساب کربری درصد کارمزد حساب خواهد شد

افزودن کالایی که موجودی ندارد و فاقد موجودیت واقعی است تخلف محسوب شده و باعث لغو حساب کاربران خواهد شد

فروشندگان 10 روز وقت دارند تا فروش خود را تکمیل کنند و سفارش مشتری را تمام کنند

آدرس و شماره تماس فروشندگان باید مطابق با محل فروشگاه باشد که در کنار هر محصول نمایش داده خواهد شد

هر محصول که پرداخت آنلاین دارد حتما باید دارای تصاویر گرفته شدهء واقعی خود محصول در صفحه پرداخت باشد

قوانین خریداران

در صورتی که خریداران شکایتی از فروشندگان دارند باید قبل از 10 روز شکایت خود را به وب سایت اعلام کنند

هر خریدار قبل از پرداخت آنلاین باید از طریق تماس هماهنگی جهت خرید آنلاین با فروشنده کالای مورد نظر خود داشته باشد

خریداران فقط از طریق کد پیگیری خرید و شماره موبایلی که با آن خرید کردند می توانند فاکتور سفارش خود را ببینند

خریدار برای پرداخت آنلاین باید حتما اطلاعات صحیح وارد کند و قبل از پرداخت همه اطلاعات خود را چک کند

خرید کالایی که تصویر واقعی در صفحه خود ندارد به خریداران توصیه نمی شود

پرداخت آنلاین سایت از طریق درگاه پرداخت زرین پال انجام خواهد شد و در صورت نیاز به بازگشت مبلغ باید طبق قوانین پرداخت زرین پال منتظر بازگشت مبلغ خود باشد